Υπ. Υγείας: ημερίδα για τα Δικαιώματα των Ασθενών στο ΕΚΔΔΑ

Ημερίδα στην ΕΣΔΔΑ για ενημέρωση εκπαιδευτών/τριών πρακτικής

Πρωτόκολλο Συνεργασίας μεταξύ ΕΚΔΔΑ και ΕΕΤΑΑ

ΕΚΔΔΑ κ' Εργ/ριο Μελέτης για τη Διαφάνεια, τη Διαφθορά και το Οικονομικό Έγκλημα (ΑΠΘ)

ΕΚΔΔΑ–ΣΕΔΑ-Εργαστήριο «Αποκαταστατική Δικαιοσύνη και Διαμεσολάβηση» (Πάντειο)

ΕΚΔΔΑ και Ημέρα της Ποίησης: γνωριμία με τον ποιητή Μιχάλη Γκανά

Στελέχη ΕΚΔΔΑ

Διάλογος για την Συνταγματική Αναθεώρηση

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Αρχείο Διαγωνισμών Προμηθειών

Ανοικτά Δεδομένα ΕΚΔΔΑ

Εγγραφείτε στο News Letter