Η μονιμότητα των δημ. υπαλλήλων στην εποχή των μνημονίων

Συνεργασία ΕΚΔΔΑ με την Εθνική Σχολή Διοίκησης του Λιβάνου

Αναμόρφωση θεσμικού πλαισίου για τις δημόσιες συμβάσεις

Νέο Διοικητικό Συμβούλιο στο ΕΚΔΔΑ

Οκτώ επιμορφωτικές δράσεις στη Ρόδο

Η Ιφιγένεια Καμτσίδου νέα Πρόεδρος του ΕΚΔΔΑ

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες