Συνάντηση Προέδρου ΕΚΔΔΑ με Υφυπουργό Μεταρρυθμίσεων Κύπρου...

Συνάντηση Προέδρου ΕΚΔΔΑ με Γενικό Γραμματέα ΑΚΕΛ

Συνάντηση Προέδρου ΕΚΔΔΑ-Γενικού Ελεγκτή Δημοκρατίας Κύπρου...

170 Προγράμματα Επιμόρφωσης κάθε μήνα από το 2015

Συνεργασία ΕΚΔΔΑ - Κυπριακής Ακαδημίας Δημόσιας Διοίκησης...

Υποστήριξη Μεταρρυθμίσεων Κυπριακής Διοίκησης

Επίσκεψη Eργασίας στο Υπουργείο Παιδείας Κύπρου

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος εκπαιδευτών

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

RSS Διαύγειας

News letter

Εγγραφείτε στο News letter του ΕΚΔΔΑ