Αποφοίτηση της ΚΔ’ Εκπαιδευτικής Σειράς «Κοσμάς Ψυχοπαίδης» της ΕΣΔΔΑ

Πρόσκληση συμμετοχής των αποφοίτων ΕΣΔΔΑ σε έρευνα

Εργαστήριο για τις «Στρατηγικές Ολοκληρωμένης Αστικής Ανάπτυξης» στις 19/12

Καινοτόμο Εργαστήριο για τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων στις 11/12

Ημερίδα ΕΣΔΔΑ: Η εικόνα της Δημόσιας Διοίκησης και της χώρας στα ΜΜΕ στις 6/12

Μηχανικοί-σπουδαστές της ΕΣΔΔΑ στην αποκατάσταση των πληγεισών περιοχών της Δ.Αττικής

Στελέχη ΕΚΔΔΑ

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες