Πρωτόκολλο Συνεργασίας μεταξύ ΕΚΔΔΑ και ΕΕΤΑΑ

ΕΚΔΔΑ κ' Εργ/ριο Μελέτης για τη Διαφάνεια, τη Διαφθορά και το Οικονομικό Έγκλημα (ΑΠΘ)

ΕΚΔΔΑ–ΣΕΔΑ-Εργαστήριο «Αποκαταστατική Δικαιοσύνη και Διαμεσολάβηση» (Πάντειο)

ΕΚΔΔΑ και Ημέρα της Ποίησης: γνωριμία με τον ποιητή Μιχάλη Γκανά

ΕΚΔΔΑ – ΕΚΚΕ: ημερίδα για την Ενέργεια, τις Πόλεις, το Διαδίκτυο και την Καινοτομία

Η Δημόσια Διαβούλευση για τη Συνταγματική Αναθεώρηση στον ιστότοπο του ΕΚΔΔΑ

Στελέχη ΕΚΔΔΑ

Διάλογος για την Συνταγματική Αναθεώρηση

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Εγγραφείτε στο News Letter