Καινοτόμο Εργαστήριο: Αξιολόγηση της Διαλειτουργικότητας των Ηλεκτρονικών Δημ. Υπηρεσιών

26ος διαγωνισμός εισαγωγής στην ΕΣΔΔΑ

ΕΚΔΔΑ/ΙΝΕΠ-ΠΙΝΕΠΘ: Ημερίδα για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων

Εργαστήριο και Σύμφωνο Συνεργασίας με το ρουμανικό Ινστιτούτο Δημόσιας Διοίκησης

ΕΚΔΔΑ: Ξεκίνησε το Ειδικό Πρόγραμμα Απόκτησης Ελεγκτικής Επάρκειας (ΓΕΔΔ)

Διαγωνισμός Ανοικτών Συνεργατικών Μαθημάτων - OpenCourseWare (OCW)

Στελέχη ΕΚΔΔΑ

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Αρχείο Διαγωνισμών Προμηθειών

Ανοικτά Δεδομένα ΕΚΔΔΑ